Lijst van actief beleid

Naam Type Toestemming van de gebruiker
Toestemmingsverklaring Privacybeleid Geverifieerde gebruikers

Samenvatting

Geef jij jouw trainer toestemming om persoonsgegevens te verwerken, die door jou, je coach/trainer of groepsgenoten in het kader van je persoonlijke ontwikkeling in deze online leeromgeving geregistreerd worden? 

Volledig beleid

We hebben wél jouw toestemming nodig.

Voor de training of het coachingstraject dat je volgt, gebruikt jouw trainer/coach de Ontwikkelversneller als online leeromgeving. Dat is handig: zo heb je alle informatie en interactie over je training of coachingstraject bij elkaar.

Bij die informatie horen gegevens over jouzelf, zoals:

  • basisinformatie: zoals jevoor- en achternaam, het bedrijf waar je werkt en je functie;
  • contactgegevens: telefoonnummer en e-mailadres;
  • andere persoonsgegevens die tijdens het leren ter sprake kunnen komen Welke dat zijn, hangt af van het leertraject dat je volgt – ook bijzondere persoonsgegevens kunnen relevant zijn voor jouw leerproces en daarom mogelijk opgenomen worden in deze online leeromgeving.

Daarom beschermt de Ontwikkelversneller jouw gegevens en die van de mensen waar jij over schrijft als een waakhond. Zo zorgen we dat jouw gegevens alleen maar worden gebruikt om jouw leerproces te faciliteren en voor niets anders. 

Jouw trainer/coach is verwerkingsverantwoordelijke, de Ontwikkelversneller is subverwerker in de zin van de AVG, algemene verordening gegevensbescherming. Jouw toestemming betreft de gegevens die op de online leeromgeving van de Ontwikkelversneller worden opgeslagen. 

Hier vind je de complete privacyverklaring van de Ontwikkelversneller; jouw trainer heeft ook een eigen verklaring opgesteld, die vind je op hun website.