Lijst van actief beleid

Naam Type Toestemming van de gebruiker
Toestemmingsverklaring Privacybeleid Geverifieerde gebruikers

Samenvatting

Geef jij jouw trainer/coach toestemming om (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken, die door jou zelf, jouw coach/trainer of groepsgenoten in het kader van jouw persoonlijke ontwikkeling in deze online leeromgeving geregistreerd worden? Zodat jij verder kunt met je leertraject?

Volledig beleid

We hebben wél jouw toestemming nodig.

Voor de training of het coachingstraject dat je volgt, gebruikt jouw trainer/coach de Ontwikkelversneller als online leeromgeving. Dat is handig: zo heb je alle informatie en interactie over je training of coachingstraject bij elkaar.

Bij die informatie horen gegevens over jouzelf, zoals:

  • basisinformatie: zoals jevoor- en achternaam, het bedrijf waar je werkt en je functie;
  • contactgegevens: telefoonnummer en e-mailadres;
  • bijzondere persoonsgegevens die tijdens het leren ter sprake kunnen komen. Welke dat zijn, hangt af van het leertraject dat je volgt – zo kunnen je politieke voorkeur, godsdienst of levensovertuiging, seksuele geaardheid, lidmaatschap vakbond, gezondheid, strafrechtelijk verleden of gegevens van personen jonger dan 16 jaar relevant worden voor jouw leerproces en derhalve beschreven worden.

Daarom beschermt de Ontwikkelversneller jouw gegevens en die van de mensen waar jij over schrijft als een waakhond met drie koppen. Zo zorgen we dat jouw gegevens alleen maar worden gebruikt om jouw leerproces te faciliteren en voor niets anders. 

Jouw trainer/coach is verwerkingsverantwoordelijke, de Ontwikkelversneller is subverwerker in de zin van de AVG, algemene verordening gegevensbescherming. Jouw toestemming betreft de gegevens die op de online leeromgeving van de Ontwikkelversneller worden opgeslagen. 

Hier vind je de complete privacyverklaring van de Ontwikkelversneller; jouw trainer/coach heeft ook een eigen verklaring opgesteld, die vind je op de Website van jouw trainer/coach.