logo Tekstnetis een beroepsvereniging van professionals met een sterke focus op kwaliteit. Blijvend leren is het belangrijkste doel: je zit bij Tekstnet om een betere tekstschrijver te worden. (En natuurlijk voor de collegiale gezelligheid.)

Online workshop 'Collegiale mondelinge feedback' van het Plusplan.

  • Leden melden zich aan op hun eigen moment, volgen binnen twee maanden het programma en sluiten af als zij alle lesstof doorgenomen hebben.
  • Bij succesvol doorlopen van deze online feedbackworkshop ontvangt de deelnemer een certificaat en gaat er een berichtje naar het secretariaat van Tekstnet ter bevestiging.

Plusplan Teksnet.pdfPlusplan Teksnet.pdf