Axis

Axis is een categorie binnen de Ontwikkelversneller waarbinnen overdracht (delen of koop/verkoop) van leermiddelen kan plaatsvinden, ook tussen de lerenden onderling.

» Begrippenlijst Ontwikkelversneller