Wendkracht

Wendkracht is de opvatting (mindset) die je voor jezelf kiest om in meer of mindere mate open te staan voor ontwikkelingen in de omgeving en de bereidheid om jezelf daarop te ontwikkelen en adequate actie te ondernemen. Wendkracht bestaat uit 8 krachten, als je deze krachten samen inzet, zet je je Wendkracht in en ben je wendbaar. 

» Begrippenlijst Ontwikkelversneller