Hulp vragen

Hulp vragen is iets wat niet iedereen makkelijk kan, daarom is het bij Wendkracht een vaardigheid waar op getraind wordt: Je vraagt hulp en ziet hulpvragen als een middel om beter te worden.

» Begrippenlijst Ontwikkelversneller