Kennis delen

Je gaat voortdurend na waar je kennis kan delen en wijsheid kan creëren (waarde kan toevoegen).
Je neemt initiatief om kennis uit te wisselen over de organisatie-grenzen heen.
Je neemt deel aan netwerken.

» Begrippenlijst Ontwikkelversneller