Werkfluïditeit

Je staat open voor andere werkzaamheden, ook al zijn deze niet op je eigen vakgebied. Je zet jezelf niet vast in een bepaald denkbeeld over wat je werk is, maar bent in dat opzicht fluïde. Je denkt na over je eigen inzetbaarheid en streeft ernaar om werk te doen waar ook in de toekomst vraag naar is.

» Begrippenlijst Ontwikkelversneller