Begrippenlijst Ontwikkelversneller


site wide begrippenlijst

Blader door de begrippen met deze index

Speciale tekens | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles

Pagina:  1  2  3  (Volgende)
  Alles

A

Acht krachten


Axis

Axis is een categorie binnen de Ontwikkelversneller waarbinnen overdracht (delen of koop/verkoop) van leermiddelen kan plaatsvinden, ook tussen de lerenden onderling.


C

Continu ontwikkel mindset


Cureren

Het zoeken en kiezen van informatie, met name van internet, die voor jouw deelnemers van belang is. Belangrijke taak om keuzestress te voorkomen.


D

Durfwaarde

Je komt in beweging bij een situatie waarin het proces en/of het resultaat nog niet (geheel) duidelijk is en vertrouwt op je eigen oplossend vermogen en/of dat van anderen om onbekende situaties aan te gaan. 


F

Future proof

Wendkracht is van belang voor je eigen werkplezier en om future proof te zijn. Future proof betekent dat je als mens en organisatie meewendt met de ontwikkelingen, zodat je in de toekomst werk en inkomen houdt. Dit vraagt dat je nadenkt over je inzetbaarheid en oplossingen of mogelijkheden voor situaties waarvan je nu nog nauwelijks weet dat ze bestaan. 


G

Geloof in groei

Je gelooft in je eigen ontwikkelvermogen, daardoor ben je gericht op leren en minder geneigd om op te geven bij tegenslagen.


H

Hulp vragen

Hulp vragen is iets wat niet iedereen makkelijk kan, daarom is het bij Wendkracht een vaardigheid waar op getraind wordt: Je vraagt hulp en ziet hulpvragen als een middel om beter te worden.


I

Intervisie

Collega's komen bij elkaar om op gestructureerde wijze lastige situaties te bespreken. Bij toerbeurt mag iemand een bepaald probleem of onderwerp in brengen waar de anderen op kunnen reageren. Het zorgt ervoor dat je door de bril van anderen naar je eigen situatie kijkt en daardoor tot andere inzichten kunt komen.


K

Kennis delen

Je gaat voortdurend na waar je kennis kan delen en wijsheid kan creëren (waarde kan toevoegen).
Je neemt initiatief om kennis uit te wisselen over de organisatie-grenzen heen.
Je neemt deel aan netwerken.Pagina:  1  2  3  (Volgende)
  Alles