Begrippenlijst Ontwikkelversneller


site wide begrippenlijst

Blader door de begrippen met deze index

Speciale tekens | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles

Pagina:  1  2  3  (Volgende)
  Alles

A

Acht krachten


Axis

Axis is een categorie binnen de Ontwikkelversneller waarbinnen overdracht (delen of koop/verkoop) van leermiddelen kan plaatsvinden, ook tussen de lerenden onderling.


C

Continu ontwikkel mindset


Cureren

Het zoeken en kiezen van informatie, met name van internet, die voor jouw deelnemers van belang is. Belangrijke taak om keuzestress te voorkomen.


D

Durfwaarde

Je komt in beweging bij een situatie waarin het proces en/of het resultaat nog niet (geheel) duidelijk is en vertrouwt op je eigen oplossend vermogen en/of dat van anderen om onbekende situaties aan te gaan. 


F

Future proof

Wendkracht is van belang voor je eigen werkplezier en om future proof te zijn. Future proof betekent dat je als mens en organisatie meewendt met de ontwikkelingen, zodat je in de toekomst werk en inkomen houdt. Dit vraagt dat je nadenkt over je inzetbaarheid en oplossingen of mogelijkheden voor situaties waarvan je nu nog nauwelijks weet dat ze bestaan. 


G

Geloof in groei

Je gelooft in je eigen ontwikkelvermogen, daardoor ben je gericht op leren en minder geneigd om op te geven bij tegenslagen.


H

Hulp vragen

Hulp vragen is iets wat niet iedereen makkelijk kan, daarom is het bij Wendkracht een vaardigheid waar op getraind wordt: Je vraagt hulp en ziet hulpvragen als een middel om beter te worden.


I

Intervisie

Collega's komen bij elkaar om op gestructureerde wijze lastige situaties te bespreken. Bij toerbeurt mag iemand een bepaald probleem of onderwerp in brengen waar de anderen op kunnen reageren. Het zorgt ervoor dat je door de bril van anderen naar je eigen situatie kijkt en daardoor tot andere inzichten kunt komen.


K

Kennis delen

Je gaat voortdurend na waar je kennis kan delen en wijsheid kan creëren (waarde kan toevoegen).
Je neemt initiatief om kennis uit te wisselen over de organisatie-grenzen heen.
Je neemt deel aan netwerken.


L

LMS

Afkorting van: Leer Management Systeem.

Software die het organiseren van leren zo ver mogelijk automatiseert; zowel voor de opleider als voor de deelnemer.


M

Mentaal wendbaar

Je onderzoekt, herkent, accepteert en benut je emoties. Je zorgt dat je negatieve emoties ombuigt en jezelf niet blokkeert om verder te gaan.


modereren

Het bedenken, inrichten en bijhouden van wat je deelnemers te zien krijgen op hun scherm. Daaronder vallen ook de berichten die vanuit de verschillende activiteiten naar de mailbox worden verstuurd; forumberichten, aankondigingen, afspraken, feedback.


Moodle

Moodle is een LMS, een open-source leer-management-syteem, geschreven in PHP en verspreid onder het GNU General Public License. De eerste versie is in 2002 vrijgegeven. Tegenwoordig wordt Moodle in 229 landen door meer dan 125 miljoen mensen gebruikt, het is vertaald in meer dan 100 talen. Moodle heeft ongeveer 1.500 externe plugins die ontwikkeld zijn door meer dan 800 ontwikkelaars.


O

Omgevingsgericht

Je informeert je goed over vakinhoudelijke- en technologische innovaties, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren.
Je volgt het ontstaan van trends en gaat na welke veranderingen van invloed kunnen zijn op je studie en/of (toekomstige) werk en inzetbaarheid.


P

Performance gericht

Je evalueert wat je doet, hoe je dat doet (proces) en wat dit oplevert (resultaat).
Je inventariseert en waardeert daarbij je eigen vorderingen in relatie tot de verwachtingen van anderen.
Je onderneemt op basis hiervan actie om te verbeteren of te vernieuwen.


S

Samen wenden

Je hebt een open houding ten opzichte van nieuwe ideeën, andere achtergronden en meningen.
Je bespreekt verschillende inzichten en ideeën om tot goede besluiten te komen.
Je accepteert verschil van inzicht en biedt ruimte voor creatie en vernieuwing.


Stimulerende monoloog

Je hebt gedachten die stimulerend zijn voor je eigen ontwikkeling.


T

Technologie-adaptie

Je verdiept je bewust in nieuwe technologieën en maakt je ze eigen om future proof  te zijn. Daarbij gaat het er niet om of het aanleren van de technologie je gemakkelijk afgaat.

Je pakt een nieuwe techniek op, ook als je nog niet zeker weet of het je direct (op korte termijn) resultaat oplevert.


Tegenkracht

Een reden om iets niet, of minder te doen dan mogelijk is.


V

Vaste mindset

De vaste mindset kenmerkt zich door het minder snel aangaan van leersituaties en het niet in beweging komen voordat je zekerheid hebt. Wie vanuit een vaste mindset denkt pakt minder snel nieuwe technologieën op, wisselt weinig kennis uit met andere afdelingen en buiten de organisatie en is minder gericht op samenwerking. Verder denkt deze persoon minder na over zijn inzetbaarheid en onderneemt hierop relatief weinig actie.  

Hoe prettig vasthouden aan het bekende èn stabiliteit ook lijken, op de lange termijn is deze vaste mindset niet effectief als je werk en plezier in je werk wilt houden. Voor organisaties en teams geldt dit ook. 


Veranderstand

Iedereen met een persoonlijke leeromgeving is daarin niet alleen "lerend" maar ook "leidend". Dit betekent dat je de admin rechten hebt over die online omgeving. Om wijzigingen aan te zetten kies je in de bovenbalk het blaadje met het pennetje, of het groene blok "zet wijzigen aan". 


Vernieuwingsadactie

Je kijkt constant vooruit en adapteert, omarmt, kansen tot vernieuwing en innovatie. Je neemt actie door te experimenteren en neemt initiatief om potentiele kansen te realiseren. Dit kan gericht zijn op verbetering van de bestaande situatie en op nieuwe producten en diensten.


W

Wendbare mindset

Met Wendkracht ontwikkel je een wendbare mindset. Met een wendbare mindset ben je voortdurend aan het leren, durf je te experimenteren, leer je (nieuwe) technologieën, ben je bereid kennis te delen en verbonden samen te werken, vernieuw je in afstemming op je omgeving en schakel je naar ander werk. 


Wendkracht

Wendkracht is de opvatting (mindset) die je voor jezelf kiest om in meer of mindere mate open te staan voor ontwikkelingen in de omgeving en de bereidheid om jezelf daarop te ontwikkelen en adequate actie te ondernemen. Wendkracht bestaat uit 8 krachten, als je deze krachten samen inzet, zet je je Wendkracht in en ben je wendbaar. 


Wendkracht® Scan

Dit is een online vragenlijst, met een invultijd van ongeveer 15 minuten. Hieruit komt het Wendkracht® Profiel voort. Daarmee krijg je inzicht in je eigen Wendkracht en wanneer gewenst die van je (project)team en hoe deze is te vergroten. De scan kan vanuit het eigen perspectief worden gemaakt en met feedback van anderen, dus een 360 graden scan. 


Werkfluïditeit

Je staat open voor andere werkzaamheden, ook al zijn deze niet op je eigen vakgebied. Je zet jezelf niet vast in een bepaald denkbeeld over wat je werk is, maar bent in dat opzicht fluïde. Je denkt na over je eigen inzetbaarheid en streeft ernaar om werk te doen waar ook in de toekomst vraag naar is.Pagina:  1  2  3  (Volgende)
  Alles