Begrippenlijst Ontwikkelversneller


site wide begrippenlijst

Blader door de begrippen met deze index

Speciale tekens | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles

Pagina: (Vorige)   1  2  3  (Volgende)
  Alles

L

LMS

Afkorting van: Leer Management Systeem.

Software die het organiseren van leren zo ver mogelijk automatiseert; zowel voor de opleider als voor de deelnemer.


M

Mentaal wendbaar

Je onderzoekt, herkent, accepteert en benut je emoties. Je zorgt dat je negatieve emoties ombuigt en jezelf niet blokkeert om verder te gaan.


modereren

Het bedenken, inrichten en bijhouden van wat je deelnemers te zien krijgen op hun scherm. Daaronder vallen ook de berichten die vanuit de verschillende activiteiten naar de mailbox worden verstuurd; forumberichten, aankondigingen, afspraken, feedback.


Moodle

Moodle is een LMS, een open-source leer-management-syteem, geschreven in PHP en verspreid onder het GNU General Public License. De eerste versie is in 2002 vrijgegeven. Tegenwoordig wordt Moodle in 229 landen door meer dan 125 miljoen mensen gebruikt, het is vertaald in meer dan 100 talen. Moodle heeft ongeveer 1.500 externe plugins die ontwikkeld zijn door meer dan 800 ontwikkelaars.


O

Omgevingsgericht

Je informeert je goed over vakinhoudelijke- en technologische innovaties, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren.
Je volgt het ontstaan van trends en gaat na welke veranderingen van invloed kunnen zijn op je studie en/of (toekomstige) werk en inzetbaarheid.


P

Performance gericht

Je evalueert wat je doet, hoe je dat doet (proces) en wat dit oplevert (resultaat).
Je inventariseert en waardeert daarbij je eigen vorderingen in relatie tot de verwachtingen van anderen.
Je onderneemt op basis hiervan actie om te verbeteren of te vernieuwen.


S

Samen wenden

Je hebt een open houding ten opzichte van nieuwe ideeën, andere achtergronden en meningen.
Je bespreekt verschillende inzichten en ideeën om tot goede besluiten te komen.
Je accepteert verschil van inzicht en biedt ruimte voor creatie en vernieuwing.


Stimulerende monoloog

Je hebt gedachten die stimulerend zijn voor je eigen ontwikkeling.


T

Technologie-adaptie

Je verdiept je bewust in nieuwe technologieën en maakt je ze eigen om future proof  te zijn. Daarbij gaat het er niet om of het aanleren van de technologie je gemakkelijk afgaat.

Je pakt een nieuwe techniek op, ook als je nog niet zeker weet of het je direct (op korte termijn) resultaat oplevert.


Tegenkracht

Een reden om iets niet, of minder te doen dan mogelijk is.Pagina: (Vorige)   1  2  3  (Volgende)
  Alles