Begrippenlijst Ontwikkelversneller


site wide begrippenlijst

Blader door de begrippen met deze index

Speciale tekens | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles

F

Future proof

Wendkracht is van belang voor je eigen werkplezier en om future proof te zijn. Future proof betekent dat je als mens en organisatie meewendt met de ontwikkelingen, zodat je in de toekomst werk en inkomen houdt. Dit vraagt dat je nadenkt over je inzetbaarheid en oplossingen of mogelijkheden voor situaties waarvan je nu nog nauwelijks weet dat ze bestaan.