Begrippenlijst Ontwikkelversneller


site wide begrippenlijst

Blader door de begrippen met deze index

Speciale tekens | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles

I

Intervisie

Collega's komen bij elkaar om op gestructureerde wijze lastige situaties te bespreken. Bij toerbeurt mag iemand een bepaald probleem of onderwerp in brengen waar de anderen op kunnen reageren. Het zorgt ervoor dat je door de bril van anderen naar je eigen situatie kijkt en daardoor tot andere inzichten kunt komen.