Begrippenlijst Ontwikkelversneller


site wide begrippenlijst

Blader door de begrippen met deze index

Speciale tekens | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles

K

Kennis delen

Je gaat voortdurend na waar je kennis kan delen en wijsheid kan creëren (waarde kan toevoegen).
Je neemt initiatief om kennis uit te wisselen over de organisatie-grenzen heen.
Je neemt deel aan netwerken.