Begrippenlijst Ontwikkelversneller


site wide begrippenlijst

Blader door de begrippen met deze index

Speciale tekens | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles

P

Performance gericht

Je evalueert wat je doet, hoe je dat doet (proces) en wat dit oplevert (resultaat).
Je inventariseert en waardeert daarbij je eigen vorderingen in relatie tot de verwachtingen van anderen.
Je onderneemt op basis hiervan actie om te verbeteren of te vernieuwen.