Begrippenlijst Ontwikkelversneller


site wide begrippenlijst

Blader door de begrippen met deze index

Speciale tekens | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles

T

Technologie-adaptie

Je verdiept je bewust in nieuwe technologieën en maakt je ze eigen om future proof  te zijn. Daarbij gaat het er niet om of het aanleren van de technologie je gemakkelijk afgaat.

Je pakt een nieuwe techniek op, ook als je nog niet zeker weet of het je direct (op korte termijn) resultaat oplevert.


Tegenkracht

Een reden om iets niet, of minder te doen dan mogelijk is.