Begrippenlijst Ontwikkelversneller


site wide begrippenlijst

Blader door de begrippen met deze index

Speciale tekens | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles

W

Wendbare mindset

Met Wendkracht ontwikkel je een wendbare mindset. Met een wendbare mindset ben je voortdurend aan het leren, durf je te experimenteren, leer je (nieuwe) technologieën, ben je bereid kennis te delen en verbonden samen te werken, vernieuw je in afstemming op je omgeving en schakel je naar ander werk. 


Wendkracht

Wendkracht is de opvatting (mindset) die je voor jezelf kiest om in meer of mindere mate open te staan voor ontwikkelingen in de omgeving en de bereidheid om jezelf daarop te ontwikkelen en adequate actie te ondernemen. Wendkracht bestaat uit 8 krachten, als je deze krachten samen inzet, zet je je Wendkracht in en ben je wendbaar. 


Wendkracht® Scan

Dit is een online vragenlijst, met een invultijd van ongeveer 15 minuten. Hieruit komt het Wendkracht® Profiel voort. Daarmee krijg je inzicht in je eigen Wendkracht en wanneer gewenst die van je (project)team en hoe deze is te vergroten. De scan kan vanuit het eigen perspectief worden gemaakt en met feedback van anderen, dus een 360 graden scan. 


Werkfluïditeit

Je staat open voor andere werkzaamheden, ook al zijn deze niet op je eigen vakgebied. Je zet jezelf niet vast in een bepaald denkbeeld over wat je werk is, maar bent in dat opzicht fluïde. Je denkt na over je eigen inzetbaarheid en streeft ernaar om werk te doen waar ook in de toekomst vraag naar is.